Velkommen til Høvik Verk vel, bindeleddet mellom innbyggerne på Høvik Verk og kommunen!

Årsmøtet mars 2019

Årsmøtet mars 2019

Årsmøte 12. mars 2019 kl. 19:00. Innkalling med årsberetning og økonomi. Referat.

Les mer
Kvistinnsamling

Kvistinnsamling

Hageavfall- og kvistinnsamling skjer i mai hvert år.

Les mer
Velkontingent

Velkontingent

Velkontingent skal betales av alle som bor innenfor vellets grenser.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.