Høvik Verk Vel

Velkontingent

Publisert av IF den 30.04.17. Oppdatert 05.04.18.
Det er en forutsetting at velkontingenten er betalt for at
– styret kan drifte arbeidet for å gjøre vårt felles nærområde enda hyggeligere og tryggere å bo i. Styret jobber med vei, lys, grøntområder, kommunale planer og lignende.
– skiløyper blir kjørt opp på Veritasjordet og Plahtejordet park om vinteren.
– hageavfall og kvist blir samlet inn uten ekstra kostnader for boligeier hvert år i mai.

Kontingenten er kr 300 for enkelthusstander, kr 500 for bedrifter, og 2/3 av kontingent for sameiere og borettslag. Man kan betale til kontonummer eller med Vipps, merk med navn og adresse. Bankkontonummer 5132 63 29111, Vipps 14952 (Organisasjonsnummer 993 557 293).

Kommentarer

OBS 13. juni

torsdag 13. juni kl. 11:09

Årsmøtet mars 2019

onsdag 03. april kl. 19:50

Kvistinnsamling

søndag 30. april kl. 12:51

Velkontingent

søndag 30. april kl. 13:12

Høvik Senterområde

fredag 03. februar kl. 20:21