Velkommen til Høvik Verk vel, bindeleddet mellom innbyggerne på Høvik Verk og kommunen!

Høvik Verk vels grenser

Høvik Verk vels grenser

Vellet har 767 betalende medlemmer. Av disse er 194 enkelt-husstander, 560 sameieenheter og 12 offentlige eller private virksomheter (bl.a. skole og barnehager).

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.