Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016

Publisert av IF den 29.01.17. Oppdatert 02.03.17.

«Vellets Rose» gikk i år til Stein Sandved Bønkan for lang og tro tjeneste gjennom 32 år som DNV GLs representant i styret. Stein S. Bønkan har vært et svært viktig bindeledd mellom vellet og DNV GL og bidratt sterkt til et godt og fruktbart naboforhold.

Referat fra årsmøtet nedenfor. Årsmelding kommer senere.