Høvik Verk Vel
Postadresse

Postboks 502
1328 HØVIK

Besøksadresse


1363 HØVIK

Org nr

993 557 293

Styret for 2021 består av:
Øystein Goksøyr, styreleder
Lise Sveberg, nestleder
Espen Kiær, kasserer
Ingrid Louise Falkenberg, sekretær
Tone Lindem, 
Øyvind Almaas,
Kristine Falkgård

Varamedlemmer:
Anne Jortveit
Merete Markussen

Valgkomiteen består av:
Ellisiv Halvorsen, leder
Marius Liaaen
Andreas Birkeland

Revisor:
Jørgen L. Storlie

        Organisasjonsnummer:
993 557 293
Bankkontonummer:
5132 63 29111
Vipps: 14952
Facebooksider:
Høvik Verk vel
Høvik Verk vel 100 års jubileum.
e-post til leder: post@hovikverkvel.no
e-post til kasserer: kasserer@hovikverkvel.no
(SEND E-POST TIL ENKELPERSONER I STYRET
VIA NESTE SIDE "STYREOVERSIKT")

Adresse:
Øystein Goksøyr, Glassverkveien 28A, 1363 Høvik
Bærum kommune