Mennesker har satt spor etter seg her helt fra bronsealderen, og er i dag et levende, aktivt og attraktivt sted å være; enten som bofast, turgåer, jogger, seiler, padler, kunstinteressert, matentusiast, speider – og har treningsanlegg for ballspill og skøyter, skole, barnehager, kirke, bibliotek, butikker, kontorer for bl.a. Veritas DNV GL, og eget korps, for å nevne noe. Tidslinjene og det sosiale miljøet er beskrevet i flere bøker. Mest kjent er disse:

1. Høvik Verk vel 1815–1915. Et lokalmiljø gjennom 100 år. HVV og Munch design 2015. Av Inger Figved (red.), Odd Figved, Øyvind Almaas, Rita Roarsen, Stein Bønkan, Nikki Twang, Christine Munch. Selges for kr 100,- på Høvik Bokhandel, Høvik Bibliotek og hos styret i HVV.
2. Høvik Verk – det gode sted å vokse opp. 2004. Robert Ramsey (red.) og Kaare Tisthammer. Tilgjengelig som digibok <http://www.nb.no/nbsok/nb/600440824213b6139e0a95255181f703?lang=no#0> og på biblioteket.
3. Høvik Glasverk – Høvik Verk. Kulturutvalget i Bærum 1983. Jacob Jacobsen. Tilgjengelig på biblioteket.

    

En anonym skribent har skrevet om tiden da Joseph Terboven hadde en hytte langsmed kyststien og hadde Knut Hamsun på besøk. Her er kopien: