Årsmøtet mars 2017

Årsmøtet mars 2017

Publisert av IF den 03.02.17. Oppdatert 05.04.18.

Årsmøtet ble holdt tirsdag 14. mars 2017 kl 1900.
Nedenfor bildet er lenker til «Årsmelding med innkalling og økonomi», «Referat» og «Vedtekter». 

 

«Vellets rose» for 2016 gikk til Øyvind Almaas for en meget stor innsats over lang tid. Særlig for Øyvinds arbeid med solbenkene langs kyststien og hans sentrale rolle i utarbeidelsen av boken som HVV ga ut i forbindelse med 100-årsjubileet i 2015.