Årsmøtet mars 2018

Årsmøtet mars 2018

Publisert av IF den 12.03.18. Oppdatert 03.04.19.

  
Bildet viser bokhandler Hanne Bakken (lengst til høyre) som fikk «Vellets rose» i år. Her med leder Øystein Goksøyr og varamedlem Anne Jortveit.


Dagsorden for årsmøte 13. mars 2018 kl. 19:00 i Høvik bibliotek:

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Årsmelding 2017

3. Regnskap 2017

4. Innkomne saker

5. Budsjett 2018

6. Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen

7. Orienteringer

— Kulturpark rundt Høvik bibliotek og Høvik kirke
— Julegrantenning
— Informasjonsskilt på kyststien
— Utdeling av Jubileumsbøker til skole,
barnehager, foreninger og kulturinstitusjoner  

— Nærmiljøtiltak
— Trygg skolevei -–
samarbeid medllom vellet og Høvik Verk Skole FAU
— Høvik bibliotek og Høvik biblioteks venner
— E18

8. Utdelingen av «Vellets rose»

Se vedlagte årsmelding.