Årsmøtet mars 2019

Årsmøtet mars 2019

Publisert av IF den 03.04.19. Oppdatert 11.05.20.

Årsmøtet ble holdt 12. mars 2019. Referat er lagt ved nedenfor, se lenke ved siden av binders. I tillegg til styret, møtte omtrent 15 velmedlemmer.

Vellets rose ble i år tildelt Jørn Follesø og Arnt Ragnar Andressen for deres mangeårige og betydelige innsats for Høvik Idrettsforening. Idrettsforeningen fyller 100 år i år, og det blir folkefest på idrettsbanen 29. august!