Årsmøtet mars 2020

Årsmøtet mars 2020

Publisert av IF den 11.05.20.

Årsmøtet ble holdt 10. mars 2020. Innkalling med melding er lagt ved nedenfor, det er også referatet. Se lenke ved siden av binders. I tillegg til styret, møtte omtrent 15 velmedlemmer.

Vellets rose ble i år tildelt Anne Jortveit for sitt mange års utrettelige arbeide for lokalsamfunnet. Spesielt nevne arbeidet sammen med Høvik biblioteks venner med det vellykkede arbeide for å beholde lokalbiblioteket.