Høvik Verk vels grenser

Høvik Verk vels grenser

Publisert av IF den 29.01.17. Oppdatert 14.04.21.

Vellet omfatter Glassverkveien, Nils Bergs vei, Hestenga, Kløverenga, Skogstuveien, Fjordveien, Fjordlenken, Båtstøjordet, Onkel Eriks vei, Veritasområdet, Høvikstranda, Saraholmen, Torvøya, Borøya, Alven, Selskjær, Furuholmen, samt deler av Sandviksveien og Oddenveien.

Vellet grenser til vellene Sandvika, Solvik, Nedre Ramstad, Fagerstrand, Holtekilen og Lille Oust.

Vellet har 767 medlemmer. Av disse er 194 enkelt-husstander, 560 sameieenheter og 12 offentlige eller private virksomheter, bl.a. skole og barnehager.