Velkontingent

Publisert av IF den 30.04.17. Oppdatert 05.04.18.
Det er en forutsetting at velkontingenten er betalt for at
– styret kan drifte arbeidet for å gjøre vårt felles nærområde enda hyggeligere og tryggere å bo i. Styret jobber med vei, lys, grøntområder, kommunale planer og lignende.
– skiløyper blir kjørt opp på Veritasjordet og Plahtejordet park om vinteren.
– hageavfall og kvist blir samlet inn uten ekstra kostnader for boligeier hvert år i mai.

Kontingenten er kr 300 for enkelthusstander, kr 500 for bedrifter, og 2/3 av kontingent for sameiere og borettslag. Man kan betale til kontonummer eller med Vipps, merk med navn og adresse. Bankkontonummer 5132 63 29111, Vipps 14952 (Organisasjonsnummer 993 557 293).