Velkontingent

Publisert av IF den 30.04.17. Oppdatert 14.04.21.

Kontingenten er kr 300 for enkelthusstander, kr 500 for bedrifter. Dette gjelder ikke sameier og borettslag. Fristen er i mars hvert år.

Bankkontonummer 5132 63 29111, Vipps 14952 (Høvik Verk vel).

Det er en forutsetting at velkontingenten er betalt for at
– styret kan drifte arbeidet for å gjøre vårt felles nærområde enda hyggeligere og tryggere å bo i. Styret jobber med vei, lys, grøntområder, kommunale planer og lignende.
– skiløyper blir kjørt opp på Veritasjordet og Plahtejordet park om vinteren.
– hageavfall og kvist blir samlet inn uten ekstra kostnader for boligeier hvert år i april/mai.